Välkommen till  /  Welcome to  Kickstart.se

Välkommen hit, vilket språk önskas ?    -  Welcome here, which language is preferred ?

Jag föredrar Svenska, tack.              I prefer English, please. 

Visitor      

 

 

Letar Du efter Kickstart till Amiga ?      Looking for Kickstart to Amiga ?